Zoznam pracovníkov

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bagín, Richard Bc.
výskumný a vývojový pracovník VŠ I. stupeň
umerbagi@savba.sk 02/ 591045 54
Brunovská, Mária
upratovačka
Bukor, Gabriel Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerbuko@savba.sk 02/ 591045 51
Cigáň, Alexander RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerciga@savba.sk 02/ 591045 21
Cocherová, Elena Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
umercoch@savba.sk 02/ 591045 55
Dermek, Tomáš Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerderm@savba.sk 02/ 591045 47
Dvurečenskij, Andrej Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
andrej.dvurecenskij@savba.sk 02/ 591045 23
Frollo, Ivan Prof. Ing., DrSc.
člen vedeckej rady ÚM SAV, v. v. i.
umerollo@savba.sk 02/ 591045 kl. 40, 48, 49
Gogola, Daniel Ing., PhD.
zástupca vedúceho oddelenia zobrazovacích metód, vedecký pracovník IIa
daniel.gogola@gmail.com 02/ 591045 42
Grendár, Marián Doc. Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umergren@savba.sk 02/ 591045 31
Gurišová, Eva
sekretariát riaditeľa
umersekr@savba.sk 02/ 591045 kl. 11, 91
Gürth, Manfréd
odborný pracovník ÚSV
umergurt@savba.sk 02/ 591045 73
Hain, Miroslav RNDr., PhD.
vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód, člen vedeckej rady
umerhain@savba.sk 02/ 591045 kl. 10, 18, 12
Hajzoková, Laura Bc.
výskumný a vývojový pracovník VŠ I. stupeň
umerlhaj@savba.sk 02/ 591045 33
Holländer, Igor Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
umerholl@savba.sk 02/ 591045 41
Chvosteková, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIa
martina.chvostekova@savba.sk 02/ 591045 38
Jacko, Vlado Ing., PhD.
zástupca vedúceho oddelenie optoelektronických meracích metód, vedúci pracoviska technického zabezpečenia
umerjack@savba.sk 02/ 591045 kl. 16, 70
Jakubík, Jozef Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIa
jozef.jakubik@savba.sk 02/ 591045 33
Jánošíková, Margita
odborný pracovník ÚSV
umergita@savba.sk 02/ 591045 63
Juhanesovičová, Margita Ing.
zástupkyňa vedúcej úseku ekonomiky a správy
umerjuha@savba.sk 02/ 591045 83
Jusková, Mária Ing.
vedúca úseku ekonomiky a správy
umerjusk@savba.sk 02/ 591045 80
Keppert, Miroslav RNDr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerkert@savba.sk 02/ 591045 15
Klembara, Jozef Prof., RNDr., DrSc.
umerklem@savba.sk
Kovačič, Štefan
odborný pracovník ÚSV
umerkova@savba.sk 02/ 591045 47
Kozáková, Katarína
vedúca knižnice
umerzis@savba.sk 02/ 591045 92
Krafčík, Andrej RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerkraf@savba.sk 02/ 591045 46
Krakovská, Anna RNDr., CSc.
vedúca Oddelenia teoretických metód
krakovska@savba.sk 02/ 591045 36
Králová, Soňa
vrátnička
02/ 591045 99
Kulišov, Andrej
odborný pracovník ÚSV
umerkuli@savba.sk 02/ 591045 71
Kuruczová, Joana
upratovačka
Majerová, Melinda Ing., PhD.
vedecký pracovník IIa
umermmaj@savba.sk 02/ 591045 kl. 22, 26
Maňka, Ján Ing., CSc.
zástupca riaditeľa, predseda vedeckej rady, vedúci oddelenia magnetometrie
jan.manka@savba.sk 02/ 591045 kl. 20
Mezeiová, Kristína Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIb
umersusm@savba.sk 02/ 591045 36
Miškufová, Zuzana
odborný pracovník ÚSV
umermisk@savba.sk 02/ 591045 82
Ondrášová, Iveta Ing., PhD.
projektový manažér
umerivon@savba.sk 02/ 591045 53
Ondrejkovič, Peter
odborný pracovník ÚSV
umerondr@savba.sk 02/ 591045 61
Porubcová, Natália MUDr.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerporu@savba.sk
Přibil, Jiří Dr. Ing., (PhD.)
samostatný vedecký pracovník IIa
umerprib@savba.sk 02/ 591045 43
Přibilová, Anna Doc. Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerapri@savba.sk 02 /591045 51
Rosipal, Roman Ing. Mgr. , DrSc.
zástupca vedúcej oddelenia teoretických metód
roman.rosipal@savba.sk 02/ 591045 32
Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIa
02/ 591045 36
Rublík, František Doc. RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerrubl@savba.sk 02/ 591045 34
Sobolová, Gabriela Ing., PhD.
vedecký pracovník IIb
gabriela.sobolova@savba.sk 02/ 591045 31
Szomolányi, Pavol Ing. Dr., (PhD.)
vedúci oddelenia zobrazovacích metód
umerszom@savba.sk 02/ 591045 46
Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.
člen vedeckej rady
umersatk@savba.sk 02/ 591045 15
Škrátek, Martin Mgr., PhD.
zástupca vedúceho oddelenia magnetometrie
umermato@savba.sk 02/ 591045 kl. 28, 25, 29
Štrbová, Andrea
odborný pracovník ÚSV
umerstrb@savba.sk 02/ 591045 81
Švehlíková, Jana Ing., PhD.
vedúca oddelenia biomeraní, podpredsedkyňa vedeckej rady
umersveh@savba.sk 02/ 591045 56
Švrčičová, Eva
upratovačka
Tanglmajer, Rudolf
odborný pracovník
umerrtan@savba.sk 02/ 591045 72
Teplan, Michal Mgr., PhD.
vedecký pracovník IIa
michal.teplan@savba.sk 02/ 591045 37
Trutz, Marian
odborný pracovník ÚSV
umertru@savba.sk 02/ 591045 62
Tyšler, Milan doc. Ing., CSc.
vedecký tajomník, zástupca vedúceho oddelenia biomeraní
umertysl@savba.sk 02/ 591045 50
Valkovič, Ladislav Ing. , PhD.
samostatný vedecký pracovník IIa
umerlaci@savba.sk 02/ 591045 42
Vu Viet, Hoang Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
hoang.vuviet@savba.sk 02/ 591045 35
Witkovský, Viktor Doc. RNDr., CSc.
riaditeľ
witkovsky@savba.sk 02/ 591045 30
Zátopková, Mária
vrátnička
02/ 591045 99
Zelieska, Lukáš Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerlzel@savba.sk 02/591045 52
Zelinka, Ján Ing.
výskumný a vývojový pracovník VŠ
umerjanz@savba.sk 02/ 591045 56