Základné informácie

Ing. Margita Juhanesovičová

zástupkyňa vedúcej úseku ekonomiky a správy
Tel.: 02/ 591045 83
 

Kontaktná adresa:

Ing. Margita Juhanesovičová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie