Základné informácie

Ing. Mária Jusková

vedúca úseku ekonomiky a správy
Tel.: 02/ 591045 80
 

Kontaktná adresa:

Ing. Mária Jusková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie