Základné informácie

Bajla, Ivan Prof. RNDr. Ing., PhD.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 02/ 591045 39

Kontaktná adresa:

prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie