Oddelenia

Ústav merania SAV, v. v. i. má 5 vedeckých oddelení, ktoré tvoria jeho vedeckovýskumný úsek:

Do prevádzkového úseku patria nasledujúce útvary:

  • Oddelenie vývoja a inovácii prístrojovej techniky
  • Redakcia časopisu Measurement Science Review
  • Úsek ekonomiky a správy
  • Knižnica
  • Sekretariát riaditeľa