Základné informácie

Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc.

zástupca vedúcej oddelenia teoretických metód
Tel.: 02/ 591045 32
 

Kontaktná adresa:

Roman Rosipal
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie