Základné informácie

Rosipal, Roman Ing. Mgr. , PhD.

zástupca vedúcej oddelenia teoretických metód
Tel.: 02/ 591045 32

Kontaktná adresa:

Roman Rosipal
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie