Základné informácie

Kulišov, Andrej

Tel.: 02/ 591045 71

Kontaktná adresa:

Andrej Kulišov
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie