Základné informácie

Andrej Kulišov

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 71
 

Kontaktná adresa:

Andrej Kulišov
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie