Základné informácie

Gürth, Manfréd

Tel.: 02/ 591045 73

Kontaktná adresa:

Manfréd Gürth
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie