Základné informácie

Manfréd Gürth

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 73
 

Kontaktná adresa:

Manfréd Gürth
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie