Základné informácie

Ing. Iveta Ondrášová, PhD.

projektový manažér
Tel.: 02/ 591045 53