Spoločné pracoviská

Ústav merania SAV má v súčasnosti vytvorené 3 spoločné pracoviská:

  • Centrun neštandardných meraní

    je spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré vzniklo v roku 2005.
  • Národné centrum NMR

    vzišlo z riešenia tematického štátneho programu výskumu a vývoja „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry“ s úlohou dobudovať špičkové laboratórium so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.
  • Združenie Biomed

    vzniklo ako výsledok riešenia projektu Univerzitný vedecký park BIOMED v rokoch 2013-2015, na ktorom sa podieľal aj Ústav merania SAV.