Základné informácie

Rošťáková, Zuzana Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 36

Kontaktná adresa:

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Štúdium, vzdelanie:

 • 09/2016 – 02/2017 odborná stáž v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko (štipendium Ernsta Macha) na Medicínskej univerzite vo Viedni (Section for Artificial Intelligence and Decision Support, Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems, Medical University of Vienna)
 • 2015 – 2018 Ústav merania SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doktorandské štúdium, odbor: Meracia technika
 • 2013 – 2015 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium, odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • 2010 – 2013 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, bakalárske štúdium, odbor: Matematika

Aktuálne zameranie výskumu:

 • funkcionálna dátová analýza – časová synchronizácia kriviek, zhluková analýza kriviek, viacstupňová funkcionálna verzia metódy hlavných komponentov
 • zovšeobecnenie metódy hlavných komponentov pre vyššie dimenzie – metódy Parallel factor analysis, Tucker model
 • analýza mnohokanálového EEG signálu
 • analýza štruktúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu, pravdepodobnostný spánkový model

Vybrané publikácie:

 • ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana – ROSIPAL, Roman. Profiling continuous sleep representations for better understanding of the dynamic character of normal sleep. In Artificial Intelligence in Medicine, 2019, vol. 97, p. 152-167. ISSN 0933-3657.
 • ROŠŤÁKOVÁ, Z. – ROSIPAL, R. Time alignment as a necessary step in the analysis of sleep probabilistic curves. In Measurement Science Review, 2018, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1335-8871.
 • ROŠŤÁKOVÁ, Z. – DORFFNER, G. – AYDEMIR, Ö. – ROSIPAL, R. Estimation of sleep quality by using microstructure profiles. In Lecture Notes in Computer Science : 16th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2017, 2017, vol. 10259 LNAI, p. 105-115. ISSN 0302-9743.
 • ROŠŤÁKOVÁ, Z. – ROSIPAL, R. Multilevel functional principal component analysis for unbalanced data. In 20th European Young Statisticians Meeting. – Uppsala, Sweden : Uppsala University, 2017, p. 51-57.
 • ŠKOVIERA, R. – ROŠŤÁKOVÁ, Z. – KRAKOVSKÁ, A. – ROSIPAL, R. Spectral and complexity characteristics of sleep EEG following ischemic stroke. In YBERC 2014 : Proceedings of the 6th International Young Biomedical Engineers and Researchers Conference. Editors E. Cocherová, J. Púčik. – Bratislava : FEI STU, 2014, p. 108-114. ISBN 978-80-971697-0-1.