Základné informácie

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 36
 

Kontaktná adresa:

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie

Štúdium, vzdelanie:

  • 09/2016 – 02/2017 odborná stáž v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko (štipendium Ernsta Macha) na Medicínskej univerzite vo Viedni (Section for Artificial Intelligence and Decision Support, Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems, Medical University of Vienna)
  • 2015 – 2018 Ústav merania SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doktorandské štúdium, odbor: Meracia technika
  • 2013 – 2015 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium, odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • 2010 – 2013 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, bakalárske štúdium, odbor: Matematika

Aktuálne zameranie výskumu:

  • funkcionálna dátová analýza – časová synchronizácia kriviek, zhluková analýza kriviek, viacstupňová funkcionálna verzia metódy hlavných komponentov
  • zovšeobecnenie metódy hlavných komponentov pre vyššie dimenzie – metódy Parallel factor analysis, Tucker model
  • analýza mnohokanálového EEG signálu
  • pravdepodobnostný spánkový model