Základné informácie

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD.

vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 36