Základné informácie

Ing. Gabriel Bukor

výskumný a vývojový pracovník VŠ
Tel.: 02/ 591045 51
 

Kontaktná adresa:

Ing. Gabriel Bukor
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie