Základné informácie

Bukor, Gabriel Ing.

Tel.: 02/ 591045 51

Kontaktná adresa:

Ing. Gabriel Bukor
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie