Základné informácie

Zuzana Miškufová

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 82
 

Kontaktná adresa:

Zuzana Miškufová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava