Základné informácie

Miškufová, Zuzana

Tel.: 02/ 591045 82

Kontaktná adresa:

Zuzana Miškufová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava