Konferencie

Organizácia konferencií je jednou z významných činností Ústavu merania SAV definovaných aj v jeho zriaďovacej listine. Vo svojej histórii sa ústav podieľal na organizovaní mnohých vedeckých seminárov, workshopov, konferencií, sympózií a kongresov. Okrem toho pracovníci ústavu boli členmi programových a organizačných výborov mnohých ďalších domácich i medzinárodných vedeckých podujatí. Na tejto web stránke možno nájsť odkazy na Uskutočnené konferencie a tiež na Pripravované konferencie, na ktorých realizácii sa ústav podieľal a podieľa:

Pripravované konferencie

Uskutočnené konferencie


Medzi najvýznamnejšie konferencie, ktoré ústav periodicky organizuje v posledných rokoch patria najmä dve medzinárodné konferencie, ktoré uádzame osobitne:

Konferencie MEASUREMENT

SmolenicePo prerušení tradície konferencií EMISCON v roku 1991 ústav inicioval založenie nového vedeckého fóra pre oblasti súvisiace s prácou výskumných laboratórií ústavu – workshopu MEASUREMENT. Uskutočnilo sa 6 takýchto medzinárodných workshopov a ich tradičným miestom stretnutí sa stal zámok v Smoleniciach pri Bratislave. Aj keď pôvodným cieľom workshopov bolo umožniť porovnanie výsledkov získaných v ústave so stavom výskumu v popredných zahraničných laboratóriách reprezentovaných niekoľkými pozvanými prednáškami, v posledných rokoch sa táto akcia premenila na otvorené vedecké podujatie prístupné všetkým odborníkom pracujúcim v oblastiach: teórie merania; návrhu experimentálnych systémov na meranie vybraných fyzikálnych veličín, matematického a počítačového modelovania bionických štruktúr, biosignálov a lekárskych obrazov a vývoja meracích systémov pre biomedicínu.

Na základe získaných skúseností vznikla v roku 1997 z pôvodného workshopu prvá bienálne medzinárodná konferencia MEASUREMENT. Táto akcia bola organizovaná v spolupráci s Ústavom strojnej technológie, TU Viedeň, Ústavom strojnej technológie, Kielce a Elektrotechnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni. Konferencia MEASUREMENT’97 vytvorila pevný základ pravidelného dvojročného cyklu vedeckých stretnutí odborníkov z rôznych merania, konaných v neformálnej a priateľskej atmosfére. Konferencia ako základ zahŕňa vždy sekcie Teoretické problémy merania, Meranie vybraných fyzikálnych veličín a Meranie v biológii a medicíne, ktoré bývajú doplnené ďalšími špecifickými sekciami. Informácie o posledných konferenciách:

MEASUREMENT 2005 – 5. medzinárodná konferencia, Smolenice, 15 – 19. mája 2005

MEASUREMENT 2007 – 6. medzinárodná konferencia, Smolenice, 20 – 24. mája 2007

MEASUREMENT 2009 – 7. medzinárodná konferencia, Smolenice, 19. – 23. mája 2009

MEASUREMENT 2011 – 8. medzinárodná konferencia, Smolenice, 27. – 30. apríla 2011

MEASUREMENT 2013 – 9. medzinárodná konferencia, Smolenice, 27. – 30. mája 2013

MEASUREMENT 2015 – 10. medzinárodná konferencia, Smolenice, 25. – 28. mája 2015

MEASUREMENT 2017 – 11. medzinárodná konferencia, Smolenice, 29. – 31. mája 2017

Konferencie ProbaStat

Medzinárodné konferencie o matematickej štatistike ProbaStat organizuje Ústav merania SAV tradične v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Matematickým ústavom SAV a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov.

Medzinárodné konferencie o pravdepodobnosti a matematickej štatistike nadviazali na dlhoročnú tradíciu domácich československých ProbaStatov, z ktorých prvý bol zorganizovaný v roku 1975. Prvá medzinárodná konferencia ProbaStat sa konala 26.- 30.8.1991 v Bratislave a sa uskutočnili v rokoch 1994, 1998, 2002, 2006, 2011 a 2015 na zámku v Smoleniciach. Informácie o posledných konferenciách ProbaStat:

PROBASTAT 2006 – 5. medzinárodná konferencia, Smolenice, 2006

PROBASTAT 2011 – 6. medzinárodná konferencia, Smolenice, 4.- 8. júl 2011

PROBASTAT 2015 – 7. medzinárodná konferencia, Smolenice, 29. jún- 3. júl 2015