Základné informácie

Kozáková, Katarína

vedúca knižnice
Tel.: 02/ 591045 92

Kontaktná adresa:

Katarína Kozáková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie