Základné informácie

Katarína Kozáková

vedúca knižnice
Tel.: 02/ 591045 92
 

Kontaktná adresa:

Katarína Kozáková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie