História

Laboratórium pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov, ktoré bolo založené 1.5.1953, bolo uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. V. zo dňa 11.1.1954 premenované na Laboratórium meracích prístrojov Slovenskej akadémie vied a uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. I. zo dňa 5.11.1962 s účinnosťou od februára 1963 na Ústav teórie merania Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1081 zo dňa 25.11.1975 s účinnosťou od 1.1.1976 bol ústav premenovaný na Ústav merania a meracej techniky Slovenskej akadémie vied. S účinnosťou od 1.1.1981 bol ústav na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 510 zo dňa 23.11.1980 združený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu Slovenskej akadémie vied a na základe uznesenia č. 287 zo dňa 14.12.1989 bol od 1.1.1990 opätovne osamostatnený. Napokon uznesením č. 76 zo dňa 24.5.1990 s účinnosťou od 1.7.1990 Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zmenu názvu ústavu na Ústav merania Slovenskej akadémie vied.
Od 1.7.2018 sa ústav transformoval na Ústav merania SAV, verejná výskumná inštitúcia. Po neúspechu transformácie sa od 26.9.2018 stal opäť štátnou príspevkovou organizáciou.