Základné informácie

Ing. Hoang Vu Viet

výskumný a vývojový pracovník VŠ – doktorand
Tel.: 02/ 591045 35
 

Kontaktná adresa:

Ing. Hoang Vu Viet
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie