Základné informácie

Štrbová, Andrea

Tel.: 02/ 591045 81

Kontaktná adresa:

Andrea Štrbová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava