Základné informácie

Andrea Štrbová

odborný pracovník ÚSV
Tel.: 02/ 591045 81
 

Kontaktná adresa:

Andrea Štrbová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava