Základné informácie

Mária Zátopková

vrátnička
Tel.: 02/ 591045 99
 

Kontaktná adresa:

Mária Zátopková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava