Základné informácie

Zátopková, Mária

Tel.: 02/ 591045 99

Kontaktná adresa:

Mária Zátopková
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava