Základné informácie

MUDr. Natália Porubcová

výskumný a vývojový pracovník VŠ