Základné informácie

Ing. Elena Cocherová, PhD.

vedecký pracovník IIb
Tel.: 02/ 591045 55
 

Kontaktná adresa:

Ing. Elena Cocherová, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie