Základné informácie

Cocherová, Elena Ing., PhD.

Tel.: 02/ 591045 52

Kontaktná adresa:

Ing. Elena Cocherová, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie