Publikácie a citácie

Zoznamy z databázy Ústrednej knižnice SAV

Prejdite na stránku pre výber z on-line databázy


Zoznamy z knižnice ÚM SAV (uvádzané v ročných správach ústavu)

Zoznamy publikácií obsahujú aj odkazy na dostupné plné texty.


Staršie zoznamy od roku 2002 sú na stránke Publikácie a citácie – archív.