Základné informácie

Ing. Ladislav Valkovič, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 42
 

Kontaktná adresa:

Ing. Ladislav Valkovič, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie