Základné informácie

Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

člen vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 15
 

Kontaktná adresa:

Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava