Základné informácie

Ondriš, Ľubomír Ing., CSc.

zástupca vedúceho oddelenie optoelektronických meracích metód
Tel.: 02/ 591045 60

Kontaktná adresa:

Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava