Základné informácie

Gurišová, Eva

sekretariát riaditeľa
Tel.: 02/ 591045 kl. 11, 91
Fax: 02/ 591045 94

Kontaktná adresa:

Eva Gurišová
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie