Základné informácie

RNDr. Andrej Krafčík, PhD.

samostatný vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 46
 

Kontaktná adresa:

RNDr. Andrej Krafčík, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie