Základné informácie

Krafčík, Andrej RNDr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 46

Kontaktná adresa:

RNDr. Andrej Krafčík, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie