Virtuálna prehliadka ústavu

Oddelenie optoelektronických meracích metód

RTG mikrotomografia

Oddelenie magnetometrie

Laboratórium na meranie magnetických vlastností materiálov

Oddelenie teoretických metód

Meranie a analýza vplyvu elektromagnetických polí na bunky


Neurorehabilitačný tréning pomocou mentálnej predstavy pohybu

Oddelenie zobrazovacích metód

Tomografické metódy a systémy na báze magnetickej rezonancie


Tomografické zobrazovanie na báze nukleárnej magnetickej rezonancie

Oddelenie biomeraní

Mnohozvodové meranie a mapovanie EKG potenciálov


Priama úloha, modelovanie elektrického poľa srdca


Inverzná úloha, modelovanie elektrického poľa srdca


Meranie rýchlosti (trvania) reflexu Achillovej šľachy