Základné informácie

Mgr. Jozef Jakubík, PhD.

vedecký pracovník IIa
Tel.: 02/ 591045 33
 

Kontaktná adresa:

Jozef Jakubík
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava