Základné informácie

Jakubík, Jozef Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 591045 33

Kontaktná adresa:

Mgr. Jozef Jakubík, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie