Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (ÚM SAV, v. v. i.) je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce hlavné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • Teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

EU_logo

Ústav sa od roku 2009 podieľal na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE a CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II, Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.


BIOMED_logo

Pracovisko je partnerom Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v Bratislave.

Aktuality Aktuality