Základné informácie

Bc. Richard Bagín

výskumný a vývojový pracovník VŠ I. stupeň
Tel.: 02/ 591045 54