Základné informácie

Rudolf Tanglmajer

odborný pracovník
Tel.: 02/ 591045 72
 

Kontaktná adresa:

Rudolf Tanglmajer
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie