Cvičenia a exkurzie

2022

2020

2019

2018

2017

2016 – Cvičenia a exkurzie pre študentov VŠ
V roku 2016 sa v Ústave merania SAV uskutočnili nasledovné cvičenia a exkurzie pre študentov vysokých škôl:

22.4.2016 – Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, EF, Žilinská univerzita

28.-29.4.2016 – Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania Strojníckej fakulty TU Košice

2.5.2016 – Ústav elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

 

2015 – Cvičenia a exkurzie pre študentov VŠ
V roku 2015 sa v Ústave merania SAV uskutočnili nasledovné cvičenia a exkurzie pre študentov vysokých škôl:

16.-17.4.2015 – Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta TU Košice

24.4.2015 – Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita

 

2014 – Cvičenia a exkurzie pre študentov VŠ
V roku 2014 sa v Ústave merania SAV uskutočnili nasledovné cvičenia a exkurzie pre študentov vysokých škôl:

15.-16.4.2014 – Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta TU Košice

25.4.2014 – Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita

 

2013 – Cvičenia a exkurzie pre študentov VŠ
V roku 2013 sa v Ústave merania SAV uskutočnili nasledovné cvičenia a exkurzie pre študentov vysokých škôl:

18.-19.4.2013:
1. Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania, Strojnícka fakulta TU Košice, (cca 8 študentov)
2. Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita (cca 23 študentov)

 

2012 – Cvičenia a exkurzie pre študentov BMI z TU Košice a ŽU Žilina

V dňoch 19. a 20. apríla 2012 sa v Ústave merania SAV uskutočnili cvičenia a exkurzie pre študentov Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Program je priložený.

 

November 2011 – Exkurzia pre študentov FEI STU v Bratislave

Dňa 9.11.2011 v čase od 14:30 do 16:30 bude v Ústave merania SAV exkurzia pre študentov z Fakulty elektrorechniky a informatiky STU v Bratislave. Program je priložený.

 

Máj 2011 – Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice, ŽU Žilina a STU Bratislava

V dňoch 5. a 6. mája 2011 budú v Ústave merania SAV cvičenia a exkurzie pre študentov z Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania Strojníckej fakulty TU Košice, Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a študentov Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave.Program je priložený.

 

Apríl 2010 – Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice a ŽU Žilina

V dňoch 22. a 23. apríla 2010 budú v Ústave merania SAV cvičenia a exkurzie pre študentov Katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.  Program je priložený.

Apríl 2009 – Exkurzie k predmetu BIOMERANIE pre študentov TU Košice a ŽU Žilina

Dňa 24. apríla 2009 organizuje Ústav merania SAV exkurzie pre študentov Katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

 

Máj 2008 – Exkurzia pre študentov SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave

V stredu  21. mája 2008 včase od 10:00 do 12.00 organizuje Ústav merania SAV exkurziu pre študentov Strednej zdravotnej školy Bratislava, Záhradnícka ul. Po úvodnom slove riaditeľa študenti navštívia vybrané laboratóriá ústavu.

 

Máj 2008 – Cvičenia z predmetu BIOMERANIE pre študentov TU Košice
V dňoch 6. – 7. 5. 2008 organizuje Ústav merania SAV cvičenia pre študentov Katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty TU Košice.

 

Apríl 2008 – Exkurzia študentov EF ŽU v Žiline

V piatok dňa 25. apríla 2008 v čase 9:00 – 13:30 hod pripravil Ústav merania SAV Exkurziu pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, špecializácie Biomedicínske inžinierstvo.

 

Marec 2008 – Exkurzia študentov FEI STU v Bratislave
Dňa 14. marca 2008 organizuje Ústav merania SAV exkurziu pre študentov z Katedry aplikovanej informatiky FEI STU Bratislava.

 

Apríl 2007 – Exkurzia pre študenotv EF ŽU v Žiline
V piatok 13. apríla 2007 organizuje Ústav merania SAV exkurziu na pracoviská ústavu pre študentov Žilinskej Univerzity, Fakulta elektrotechniky, špecializácia: Biomedicínske inžinierstvo.