Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Apríl 2010 - Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice a ŽU Žilina
Apríl 2010 - Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice a ŽU Žilina

V dňoch 22. a 23. apríla 2010 budú v Ústave merania SAV cvičenia a exkurzie pre študentov Katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.  Program je priložený.

Program cvičení a exkurzií pre študentov VŠ v dňoch 22. a 23.4.2010

 

1. Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

Strojnícka fakulta TU Košice, (9 študentov, doprovod, skupiny A, B)

 

2. Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva,

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, (17 študentov, doprovod, skupiny C, D)

 

================    Štvrtok 22. apríla 2010   (A, B: 12:00 - 16:30) ================

 

Úvod k cvičeniam - zasadačka ústavu, č.dv. 407, skupiny A, B

12:00       Privítanie, informácia o výskume v ÚM SAV                      Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 

 

Cvičenia v laboratóriách

    A           B                                        (skupiny max. po 5 študentov)

12:30       13:30                                  Biofyzikálne merania RAŠ a systolických intervalov

                                                             Ing. Švehlíková, Ing. Mačugová, Laboratórium č.dv. 507

13:30       12:30                                  Eelektrogastrografia

                                                             Ing. Karas, Ing. Foltin, Laboratórium biomeraní, č.dv. 506a

14:30       15:30                                  Mapovanie EKG a diagnostické využitie modelov el.poľa srdca

                                                             Ing. Karas, Ing. Švehlíková, Laboratórium biomeraní č.dv. 506a

15:30       14:30                                  Meranie a hodnotenie EEG

                                                             Mgr. Teplan, PhD., Mgr. Mezeiová, Laboratórium č.dv. 502

 

 

===========  Piatok 23. apríla 2010   (A, B: 9:30-13:00,  C, D: 9:00-16:00)  ============

 

Prezentácie k témam - zasadačka ústavu, č.dv. 407, všetky skupiny

  9:00       Privítanie, informácia o výskume v ÚM SAV                     Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

  9:30       MR tomografia                                                                      Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

  9:50       Magnetometria a vysokoteplotné supravodiče                 Ing. Ján Maňka, CSc.

10:10       Rtg difrakčná analýza tenkých vrstiev                                Doc.Ing.E. Dobročka,PhD.,ElÚ SAV

10:30       Nanotechnológie pre zdravie a živ.prostredie                  Ing. Ivo Vávra, PhD, ElÚ SAV

 

Exkurzie v laboratóriách

  A             B             C           D              (skupiny max. po 10 študentov)

11:00       11:30       12:00       12:30    Merania pomocou NMR tomografu

                                                                 Prof. Frollo, DrSc., Laboratóriá Nár.centra NMR, prízemie vpravo

12:30       11:00       11:30       12:00    Biomagnetometrické merania

                                                                 Ing. Maňka, CSc., Lab. magnetických meraní v lese pri ústave

12:00       12:30       11:00       11:30    Rtg difrakčná analýza tenkých vrstiev

                                                                 Doc.Dobročka, PhD., ElÚ SAV, Lab. Rtg difraktometrie, č.dv.003

11:30       12:00       12:30       11:00    Prínosy a riziká nanotechnológií pre zdravie a životné prostredie

                                                                 Ing. Vávra, PhD, ElÚ SAV, Laboratórium FIB, č. dv. 007

 

---------------- PRESTÁVKA 13:00 - 13:30 --------------

 

Prezentácie k témam - zasadačka ústavu, č.dv. 407, skupiny A, B

13:30       Biomerania a modelovanie elektrického poľa srdca               Ing. Jana Švehlíková

14:00       Matematické metódy v biomedicíne a hodnotenie EEG         Mgr. Michal Teplan, PhD.

 

Exkurzie v laboratóriách

  A             AB          B                            (skupiny max. po 6 študentov)

14:30       15:00       15:30                    Elektrogastrografia

                                                                Ing. Karas, Laboratórium biomeraní, č.dv. 506a

15:30       14:30       15:00                    Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca

                                                                Ing. Švehlíková, Laboratórium biomeraní, č.dv. 506

15:00       15:30       14:30                    Meranie a hodnotenie EEG

                                                                Mgr. Teplan, PhD., Laboratórium č.dv. 502

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality