Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Máj 2008 - Exkurzia pre študentov SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave
Máj 2008 - Exkurzia pre študentov SZŠ na Záhradníckej ulici v Bratislave

V stredu  21. mája 2008 včase od 10:00 do 12.00 organizuje Ústav merania SAV exkurziu pre študentov Strednej zdravotnej školy Bratislava, Záhradnícka ul. Po úvodnom slove riaditeľa študenti navštívia vybrané laboratóriá ústavu.

 Program exkurzie v ÚM SAV

pre študentov Strednej zdravotnej školy Bratislava, Záhradnícka ul.

v stredu 21. mája 2008, 10:00 - 12.00 hod.

(predpokladaný počet účastníkov: 30+1)

 

10:00 - 10:20              Merania pre biomedicínsky výskum v Ústav merania SAV

                                 Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

                                 zasadačka, č. dv. 407

 

 

Exkurzie v 4 skupinách (20 min + 5 min na presun)

 

A         B         C         D

10:25   10:50   11:15   11:40   Meranie EKG, EGG, modelovanie poľa srdca

                                            Ing. Jana Švehlíková, Mgr. Eva Hebláková, Ing. Marie Turzová

                                            Laboratórium biomeraní, č.dv. 506

 

10:50   11.15   11:40   10:25   Meranie a analýza EEG, štatistické metódy v medicíne

                                            Mgr. Michal Teplan, Mgr. Kristína Šusmáková,  Mgr. Svorad Štolc

                                            Laboratórium č. dv. 502

 

11.15   11:40   10:25   10:50   Biomagnetické merania

                                            Ing. Ján Maňka, CSc., Ing. Ivan Šimáček, CSc.

                                            Laboratórium slabých magnetických polí v lese pri ústave

                                                                      

11:40   10:25   10:50   11:15   Meranie a zobrazovanie pomocou MR tomografie

                                            prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., Ing. Peter Andris, CSc.,

                                            NMR laboratórium, č. dv. 012 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality