Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Apríl 2009 - Exkurzie k predmetu BIOMERANIE pre študentov TU Košice a ŽU Žilina
Apríl 2009 - Exkurzie k predmetu BIOMERANIE pre študentov TU Košice a ŽU Žilina

Dňa 24. apríla 2009 organizuje Ústav merania SAV exkurzie pre študentov Katedry prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

 

Program exkurzie pre študentov

 

  1. Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva,

        Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita (34 študentov, doprovod)

   2. Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania

       Strojnícka fakulta TU Košice (4 študenti, doprovod)

 

Termín:  24 apríla 2009 (piatok), cca. 9:00 - 14:00 hod.

 

 

Úvodné prezentácie k vybraným témam výskumu v ÚM SAV

zasadačka ústavu, č.dv. 407

 

  9:00 -   9:30  Privítanie , úvod (čas. rezerva)                     

  9:30 -   9:40  Meranie a modelovanie el.poľa srdca             doc. Ing. M. Tyšler, CSc.      

  9:40 -   9:50  Elektrogastrografia                                       Ing. Slavomír Karas

  9:50 - 10:00  Biofyzikálne merania                                    Ing. Jana Švehlíková

10:00 - 10:10 Magnetometometria                                       Ing. Ján Maňka, CSc.

10:10 - 10:20 Meranie a hodnotenie EEG                             Mgr. Michal Teplan, PhD.

10:20 - 10:30 MR tomografia                                               Prof. Ing. I. Frollo, DrSc.

 

                       

Exkurzie v laboratóriách

(od 11:00, cca 30 min., prestávka: 12:30 - 13:00)

 

  A         B         C         D         E       (skupiny max. 8 študentov)              

 

11:00   11:30   12:00   13:00   13:30   Meranie a modelovanie EPS,  Eelektrogastrografia

                                                       Ing. Slavomír Karas, Mgr. Eva Hebláková

                                                       Laboratórium biomeraní, č.dv. 506a

 

13:30   11:00   11:30   12:00   13:00   Biofyzikálne merania RAŠ a STI

                                                       Ing. Jana Švehlíková

                                                       Laboratórium č.dv. 507       

 

13:00   13:30   11:00   11:30   12:00   Merania pomocou NMR tomografu

                                                       Prof. Ivan Frollo, DrSc., Ing. Peter Andris, CSc.,

                                                       NMR laboratórium, prízemie vpravo

 

12:00   13:00   13:30   11:00   11:30   Biomagnetometrické merania

                                                       Ing. Ján Maňka, CSc., Ing. Ivan Šimáček, CSc.

                                                       Lab. magnetických meraní v lese pri ústave  

 

11:30   12:00   13:00   13:30   11:00   Meranie a hodnotenie EEG

                                                       Mgr. Michal Teplan, PhD., Mgr. Kristína Šusmáková

                                                       Laboratórium č.dv. 502       

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality