Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow 2012 - Cvičenia a exkurzie pre študentov BMI z TU Košice a ŽU Žilina
2012 - Cvičenia a exkurzie pre študentov BMI z TU Košice a ŽU Žilina

V dňoch 19. a 20. apríla 2012 sa v Ústave merania SAV uskutočnili cvičenia a exkurzie pre študentov Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania Strojníckej fakulty TU Košice a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Program je priložený.

Program cvičení a exkurzií pre študentov VŠ v dňoch 19. a 20.4.2012

 

1. Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania,

   Strojnícka fakulta TU Košice, (cca 10 študentov, skupiny K1, K2)

2. Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva,

    Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, (cca 30 študentov, skupiny Z1, Z2, Z3)

=======================================================================

 === CVIČENIA -   Štvrtok 19. apríla 2012   (Košice, skupiny K1, K2: 12:00 - 16:00)  === 

Úvod k cvičeniam - zasadačka ústavu, č.dv. 407

 

12:00                  Privítanie, informácia o zameraní výskumu v Ústave merania SAV

                          doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ ústavu

 

Cvičenia v laboratóriách

 

K1          K2         (skupina max. 5 študentov)

12:30     14:30     Elektrogastrografia

                          Ing. Kaľavský, doc. Ing. Tyšler, CSc., č.dv. 506

13:30     15:30     Mapovanie EKG a modelovania el. poľa srdca

                          Ing. Švehlíková, PhD., Ing. Lenková, č.dv. 506

14:30     12:30     Biofyzikálne merania RAŠ, systolické intervaly

                          Ing. Švehlíková, PhD., Ing. Lenková, č.dv. 507

15:30     13:30     Meranie a hodnotenie EEG

                           Mgr. Teplan, PhD., Mgr. Mezeiová, PhD. č.dv. 505

 

 

===  EXKURZIE   Piatok 20. apríla 2011   (Žilina: 9:00-14:00, Košice: 9:30-12:30)   ===

Úvod k témam exkurzie  9:00-10:30 - zasadačka ústavu, č.dv. 407

 

  9:00      Privítanie, informácia o zameraní výskumu v ÚM SAV

               doc. Ing. Tyšler, CS., riaditeľ ÚM SAV

  9:30      MR tomografia

               Prof. Ing. Frollo, DrSc., ÚM SAV

  9:45      Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca

               Ing. Švehlíková, PhD., ÚM SAV

10:00      Meranie a hodnotenie EEG

               Mgr. Teplan, PhD.

10:15      Možnosti rastrovacej elektrónovej mikroskopie v materiálovom výskume

              Ing. Nosko, PhD., ÚMMS SAV

 

Exkurzie v laboratóriách (10:30-14:00)

 

K1+K2  Z1        Z2        Z3     (skupiny po cca 10 študentov)                    

10:30   11:00  11:30  12:00   Merania pomocou NMR omografov

                                            Prof. Ing.Frollo, DrSc.

                                            Laboratóriá Nár.centra NMR, prízemie vpravo

12:00   10:30  11:00  11:30   RTG mikrotomografia v biomedicínskom a materiálovom výskume

                                            Ing. Ševčík, PhD., Lab. RTG mikrotomografie, č.dv. 002

11:30   12:00  10:30  11:00    Možnosti rastrovacej elektrón. mikroskopie v materiál. výskume

                                            Ing. Nosko, PhD., ÚMMS SAV, Lab.elektrón.mikroskopie, č.dv. 007a

11:00   11:30  12:00  10:30    Prínosy a riziká nanotechnológií pre zdravie a životné prostredie

                                            Ing. Vávra, PhD, ElÚ SAV, Laboratórium FIB, č. dv. 007b

-----     12:30  13:00  13:30    Meranie a hodnotenie EEG

                                            Mgr.Teplan, PhD., Mgr.Mezeiová, PhD. Laboratórium EEG č.dv. 502

-----     13:00  13:30  12:30    Meranie biosignálov, modelovanie a hodnotenie EKG

                                            Ing. Lenková, Ing. Kaľavský,  Laboratórium biomeraní, č.dv.506

-----     13:30  12:30  13:00    Biofyzikálne merania: RAŠ, systolické intervaly

                                            Ing. Švehlíková, PhD., Laboratórium č.dv. 507

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality