Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Marec 2008 - Exkurzia študentov FEI STU v Bratislave
Marec 2008 - Exkurzia študentov FEI STU v Bratislave
Dňa 14. marca 2008 organizuje Ústav merania SAV exkurziu pre študentov z Katedry aplikovanej informatiky FEI STU Bratislava.

Programu exkurzie v ÚM SAV

pre študentov Katedry aplikovanej informatiky FEI STU Bratislava

14. marca 2008 (piatok), 8:30 - 11.00 hod.

 

Prezentácie k vybraným témam

zasadačka ústavu, č.dv. 407

 

8:30     Zobrazovacie metódy na báze NMR, Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.                                   

8:40     Elektroencefalografia, Mgr. Michal Teplan                                                             

8:50     Elektrogastrografia, Ing. Slavomír Karas                                                                

9.00     Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca, Ing. Jana Švehlíková                  

 

 

Workshopy v laboratóriách

 

9:15     Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca                                                     

           Mgr. Eva Hebláková, Ing. Marie Turzová

           Laboratórium biomeraní, č.dv. 506

 

9:40     Meranie EGG, Biofyzikálne merania kardiovaskulárneho systému

            Ing. Slavomír Karas, Ing. Jana Švehlíková

            Laboratórium biomeraní, č.dv. 506a

 

10:05   Meranie EEG

           Mgr. Michal Teplan

           Laboratórium EEG, č. dv. 502                                                                    

 

10:30   Merania pomocou NMR tomografu

           Prof. Ivan Frollo, DrSc., Ing. Peter Andris, CSc.,

           NMR laboratórium, č.dv.112 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality