Informácie o doktorandskom štúdiu

Od roku 1962 bol Ústav merania SAV školiacim pracoviskom postgraduálneho štúdia a sídlom komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti PhD vo vednom odbore Meracia technika. V roku 1985 získal ústav právo aj na vedenie postgraduálného štúdia v odbore Bionika a biomechanika.

Po prijatí nového zákona o vzdelaní v Slovenskej republike prijatého v roku 1996 ústav zabezpečoval doktorandské štúdium v rámci novej štruktúry vo vedných odboroch 39-71-9 Meracia technika (v spolupráci s FEI STU v Bratislave) a 39-52-9 Bionika a biomechanika (v spolupráci so SjF TU v Košiciach). Toto vzdelávanie prebiehalo počas platnosti zákona do konca roku 2010.

Od marca 2006 je ústav akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde realizuje doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom odbore 5.2.54 „Meracia technika“. V roku 2009 a 2016 sa pre toto štúdium reakreditoval na ďalšie obdobie podľa zákona.

 

Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu sú na stránke

 

Informácie o predchádzajúcich výberových konaniach na štúdium nájdete v archíve rubriky Aktuality.