Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Máj 2011 - Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice, ŽU Žilina a STU Bratislava
Máj 2011 - Cvičenia a exkurzie pre študentov TU Košice, ŽU Žilina a STU Bratislava

V dňoch 5. a 6. mája 2011 budú v Ústave merania SAV cvičenia a exkurzie pre študentov z Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania Strojníckej fakulty TU Košice, Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity a študentov Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave.Program je priložený.

Program cvičení a exkurzií pre študentov VŠ v dňoch 5. a 6.5.2011

 

1. Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania,

   Strojnícka fakulta TU Košice, (9 študentov, doprovod, skupiny K1, K2, resp. K)

2. Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva,

    Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, (32 študentov, doprovod, skupiny Z1, Z2, Z3)

3. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

    Strojnícka  fakulta STU v Bratislave (28 študentov, doprovod, skupiny B1, B2, B3)

 

 

====   CVIČENIA -   Štvrtok 5. mája 2011   (skupiny K1, K2: 12:00 - 16:30)    ====

Úvod k cvičeniam - zasadačka ústavu, č.dv. 407

12:00                 Privítanie, info o výskume v ÚM SAV

                         doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., riaditeľ ústavu

 

Cvičenia v laboratóriách

 

K1          K2          (skupina max. 5 študentov)

12:30     14:30     Elektrogastrografia

                          doc.Ing. Tyšler, CSc., Ing. Kaľavský, č.dv. 506a

13:30     15:30     Mapovanie EKG a modelovania el. poľa srdca

                          Ing. Kaľavský, Ing. Švehlíková, č.dv. 506a

14:30     12:30     Biofyzikálne merania RAŠ, systolické intervaly

                          Ing. Švehlíková, Ing. Lenková, č.dv. 507

15:30     13:30     Meranie a hodnotenie EEG

                           Mgr. Teplan, PhD., Mgr. Mezeiová, č.dv. 502

 

 

=======  EXKURZIA   Piatok 6. mája 2011   (Z, B: 9:00-13:30, K: 9:30-12:30)   =========

Úvod k témam exkurzie  9:00-10:20 - zasadačka ústavu, č.dv. 407

 

  9:00      Privítanie, info o výskume v ÚM SAV

               doc. Ing. Tyšler, CSc., ÚM SAV

  9:10      Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca

              Ing. Švehlíková, ÚM SAV

  9:20      Meranie a hodnotenie EEG

              Mgr. Teplan, PhD.

  9:30      MR tomografia

              Prof. Ing. Frollo, DrSc., ÚM SAV

  9:40      RTG mikrotomografia v biomedicínskom a materiálovom výskume

               RNDr. Hain, PhD., ÚM SAV

  9:50      Infračervená termografia v biomedicínskom a materiálovom výskume

               RNDr. Hain, PhD., ÚM SAV

10:00      Možnosti rastrovacej elektrónovej mikroskopie a príbuzných analytických

               techník EDS, WDS, EBSD v materiálovom výskume

              Ing. Nosko, PhD., ÚMMS SAV

10:10     Nanotechnológie pre zdravie a životné prostredie 

             Ing. Vávra, PhD, ElÚ SAV

 

Exkurzie v laboratóriách (10:30-13:30)

 

Z1       Z2       Z3       B1      B2      B3      K          (skupiny po cca 10 študentov)                            

10:55  11:20  11:45  12:10  12:35  13:00  10:30   Merania pomocou NMR tomografov

                                                                          Prof. Ing.Frollo, DrSc.

                                                                          Laboratóriá Nár.centra NMR, prízemie vpravo

11:20  11:45  12:10  12:35  13:00  10:30  10:55    RTG mikrotomografia v biomedicínskom

                                                                           a materiálovom výskume

                                                                           RNDr. Hain, PhD.

                                                                           Lab. RTG mikrotomografie, č.dv. 002

11:45  12:10  12:35  13:00  10:30  10:55  11:20    Možnosti rastrovacej elektrónovej

                                                                           mikroskopie v materiál. výskume

                                                                           Ing. Nosko, PhD., ÚMMS SAV

                                                                           Lab.elektrón.mikroskopie, č.dv. 007a

12:10  12:35  13:00  10:30  10:55  11:20  11:45    Prínosy a riziká nanotechnológií pre zdravie

                                                                           a životné prostredie

                                                                           Ing. Vávra, PhD, ElÚ SAV

                                                                           Laboratórium FIB, č. dv. 007b

12:35  13:00  10:30  10:55  11:20  11:45  12:10    Infračervená termografia v biomedicínskom

                                                                           a materiálovom výskume

                                                                           RNDr. Hain, PhD.

                                                                            Lab. Infračervenej termografie, č.dv. 105

13:00  10:30  10:55  11:20  11:45  12:10    -----    Meranie a hodnotenie EEG

                                                                           Mgr. Teplan, PhD., Mgr. Mezeiová

                                                                           Laboratórium EEG č.dv. 502

10:30  10:55  11:20  11:45  12:10  12:35    -----     Meranie biosignálov, modelovanie a

                                                                           hodnotenie EKG

                                                                           Ing.Kaľavský, Ing.Švehlíková, Ing.Lenková

                                                                            Lab.biomeraní,č.dv.506a

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality