Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť arrow Cvičenia a exkurzie arrow Apríl 2008 - Exkurzia študentov EF ŽU v Žiline
Apríl 2008 - Exkurzia študentov EF ŽU v Žiline

V piatok dňa 25. apríla 2008 v čase 9:00 - 13:30 hod pripravil Ústav merania SAV Exkurziu pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, špecializácie Biomedicínske inžinierstvo.

  Program exkurzie

Žilinská Univerzita, Fakulta elektrotechniky, špecializácia: Biomedicínske inžinierstvo.

(do 30 študentov)

Termín:  25. apríla 2008 (piatok), cca. 9:00 - 13:30 hod.

 

Úvodné prezentácie k vybraným témam výskumu v ÚM SAV

(zasadačka ústavu, č.dv. 407)

  9:15 -   9:30   Úvod                                                            Doc. Ing. M. Tyšler, CSc.

 9:30 -   9:50   Meranie a modelovanie el.poľa srdca              Doc. Ing. M. Tyšler, CSc.     

  9:50 - 10:10  MR tomografia                                              Prof. Ing. I. Frollo, DrSc.

10:10 - 10:30  Elektrogastrografia                                        Ing. Slavomír Karas

10:30 - 10:50  Magnetometometria                                      Ing. J. Maňka, CSc.

                 

Exkurzie v laboratóriách

(cca po 30 min.)

  A         B                     C         D                  (skupiny max. 8 študentov)              

11:00   11:30               12:30   13:00               Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca

                                                                    Mgr. Eva Hebláková, Ing. Marie Turzová

                                                                    Laboratórium biomeraní, č.dv. 506

 

11:30   11:00               13:00   12:30               Meranie EGG, Biofyzikálne merania

                                                                    Ing. Slavomír Karas, Ing. Jana Švehlíková

                                                                    Laboratórium biomeraní, č.dv. 506a           

 

12:30   13:00               11:00   11:30              Merania pomocou NMR tomografu

                                                                   Prof. Ivan Frollo, DrSc., Ing. Peter Andris, CSc.,

                                                                   NMR laboratórium, č.dv.112 

 

13:00   12:30               11:30   11:00              Biomagnetometrické merania

                                                                   Ing. Ján Maňka, CSc., Ing. Ivan Šimáček, CSc.

                                                                   Lab. magnetických meraní v lese pri ústave  

 

Prestávka: 12:00 - 12:30      

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality