Témy doktorandského štúdia

Aktuálna ponuka tém dizertačných prác v akademickom roku 2024/2025

Študijný program Meracia technika:

V súčasnosti nie sú vypísané žiadne témy

 

Študijný program Aplikovaná matematika:

 

Archív tém dizertačných prác