Informácie o pedagogickej činnosti

Vedeckí a výskumní pracovníci ústavu významne prispievajú aj pri vzdelávaní študentov bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia na viacerých slovenských univerzitách. Ústav podpísal oficiálne dohody o spolupráci s nasledovnými fakultami:

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava.

Okrem toho ústav dlhodobo spolupracuje aj pri zabezpečení bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s fakultami

  • Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice,
  • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.

Kooperácia s univerzitami sa realizuje predovšetkým pomocou nasledovných aktivít:

– prednášky pre denné štúdium,

– prednášky pre doktorandské štúdium,

– vedenie ročníkových prác, bakalárskych a diplomových prác na získanie titulov Bc., Mgr., Ing.

– cvičenia, semináre a exkurzie pre študentov denného štúdia.

Ďalšie informácie o týchto aktivitách sú na stránke Cvičenia a exkurzie.