Informácie o pedagogickej činnosti

Pedagogická činnosť

Vedeckí a výskumní pracovníci ústavu významne prispievajú aj pri vzdelávaní študentov bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia na viacerých slovenských univerzitách. Ústav podpísal oficiálne dohody o spolupráci s nasledovnými fakultami:

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Strojnická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.

Okrem toho ústav dlhodobo spolupracuje aj pri zabezpečení bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s fakultami

  • Strojnícka fakulta Technickej univerzity Košice:
  • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Kooperácia s univerzitami sa realizuje predovšetkým pomocou nasledovných aktivít:

– prednášanie pre riadne štúdium,

– prednášanie pre doktorandské štúdium,

– vedenie ročníkových prác, bakalárskych a diplomových prác na získanie titulov Bc., Mgr., Ing.

– cvičenia, semináre a exkurzie pre študentov denného štúdia.

 

Ďalšie informácie o týchto aktivitách na stránke Pedagogické aktivity v ústave.