Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia
Projekty Oddelenia biomeraní
Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmií srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby
Projekty APVV

Projekt APVV-14-0875

Doba riešenia: 07/2015 - 06/2018

 
Modelovanie elektrického poľa srdca na výskum prejavov funkčných a štrukturálnych zmien myokardu v meraných EKG signáloch.
Projekty VEGA
Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0071/16
Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018
 
Elektrické pole srdca
Ukončené projekty

Trilaterálny projekt  spolupráce SAV a Maďarskej akadémie vied (HAS)

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009

 
Hodnotenie zmien repolarizácie srdca pomocou mnohozvodových meraní EKG
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/4089/26

Doba riešenia: 01/2004 - 12/2006

 
MediTech – inovačný program moderných biomedicínskych technológií
Ukončené projekty

Projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom ESF 13120200086

Doba riešenia: 07/2006 - 02/2008

 
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (Measuring, communication and information systems for monitoring the cardio-vacular risk
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0513-10

Doba riešenia: 05/2011 – 06/2014

 
Meranie a modelová analýza bioelektrických polí
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7092/27

Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 
Meranie a spracovanie informácií pre diagnostické zobrazovanie elektrických polí srdca a mozgu (Measurement and Information Processing for Diagnostic Imaging of Cardiac and Brain Electrical Fields)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  SAV - MFA KFKI Budapest, Hungary

Doba riešenia: od 1/2010- 12/2012 

 
Meranie s vysokým rozlíšením a modelová analýza elektrického poľa srdca (High Resolution Measurement and Model Based Analysis of Cardiac Electric Field)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  SAV - PAN

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009

 
Metódy a systémy na mnohokanálové meranie a hodnotenie bioelektrických signálov srdca a mozgu
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0210/10

Doba riešenia: 01/2010 - 12/2012

 
Mnohokanálové merania EKG s vysokým rozlíšením na modelovo založenú interpretáciu elektrického poľa srdca
Ukončené projekty

Medziakademická dohoda

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

 
Modelovo založená analýza a interpretácia el. poľa srdca meraného pomocou EKG s vysokým rozlíšením (Model based analysis and diagnostic interpretation of cardiac electric field measured by high-resolu
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  SAV - PAN

Doba riešenia: od 1/2010- 12/2012 

 
Neinvazívne meranie a informačná analýza bioelektrických signálov (Noninvasive measurement and information analysis of bioelectric signals)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  SAV - RAN

Doba riešenia: od 1/2001

 
Nové metódy a prístroje na pulmonálnu, hepatálnu a gastro-intestinálnu neinvazívnu diagnostiku
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVT-51-017802

Doba riešenia: 09/2002 – 11/2005

 
Výskum a vzdelávanie v oblasti biomedicínskeho inžinierstva (Research and education in the field of biomedical engineering)
Ukončené projekty

Medziústavná dohoda: ÚM SAV - FBMI ČVUT v Praze, Kladno

Doba riešenia: od 2/2006- 8/2011 

 
Využitie magnetických a elektrických meracích metód pri neinvazívnom vyšetrovaní pečene a srdca
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-51-059005

Doba riešenia: 05/2006 – 06/2009

 
Vývoj nových senzorických mikrosystémov na presné neinvazívne monitorovanie (Development of new senzoric microsystems for precise non-invasive monitoring)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  iný: ÚM SAV - JIC Brno

Doba riešenia: od 1/2011- 12/2011

 
Zlepšenie a vývoj metód na HR-EKG meranie a spracovanie (Improvement and development of high-resolution ECG measurement processing methods)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt  iný: ÚM SAV - Univesrity of Panonia, Veszprém, Hungary

Doba riešenia: od 2/2011- 5/2011

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní