Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Knižnica
Knižnica

Vedúca: Katarína Kozáková

Tel.: +(421 2) 5910 4592, Miestnosť: 303, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

kniznica Knižničná rada:

Predseda: Ing. Ján Maňka, CSc.

Tajomníčka: Katarína Kozáková

Členovia:

Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.,

RNDr. Alexander Cigáň, CSc.,

RNDr. Anna Krakovská, CSc.,

Ing. Peter Andris, PhD.,

Ing. Jana Švehlíková, PhD.

Tematický profil knižnice:

Dynamické meranie fyzikálnych veličín vo vedeckotechnických experimentoch, rozvoj optických metód bezdotykového merania tvarových parametrov optických a technických plôch, neurónové siete a nelineárne dynamické systémy na meranie parametrov priestorovej stability veľkých objektov, vybrané metódy NMR tomografie, metódy merania a snímače geometrických veličín, zobrazovacie systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie, modelovanie zdrojov elektrického poľa srdca, štruktúra štatistických modelov a tvorba nelineárnych štatistických procedúr, vysokocitlivý systém na báze snímačov SQID.

Poskytované služby:

Informačné, výpožičné (prezenčné aj absenčné), MVS, MMVS, bibliografické a rešeršné.

Elektronické informačné zdroje:

On-line časopisy , ISI Web of Knowledge, Scopus, Science Direct, Springer, JSTOR, Impact Factor

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality