Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Pedagogická činnosť
Pedagogická činnosť

Vedeckí a výskumní pracovníci ústavu významne prispievajú aj pri vzdelávaní študentov bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia na viacerých slovenských univerzitách. Ústav podpísal oficiálne dohody o spolupráci s nasledovnými fakultami:

  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Strojnická fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava;
  • Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.

Okrem toho ústav dlhodobo spolupracuje aj pri zabezpečení bakalárskeho a inžinierskeho štúdia s fakultami

  • Strojnícka fakulta Technickej univerzity Košice:
  • Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Kooperácia s univerzitami sa realizuje predovšetkým pomocou nasledovných aktivít:

- prednášanie pre riadne štúdium,

- prednášanie pre doktorandské štúdium,

- vedenie ročníkových prác, bakalárskych a diplomových prác na získanie titulov Bc., Mgr., Ing.

- cvičenia, semináre a exkurzie pre študentov denného štúdia.

 

Ďalšie informácie o týchto aktivitách na stránke Pedagogické aktivity v ústave.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality