Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Meranie a spracovanie informácií pre diagnostické zobrazovanie elektrických polí srdca a mozgu (Measurement and Information Processing for Diagnostic Imaging of Cardiac and Brain Electrical Fields)
Meranie a spracovanie informácií pre diagnostické zobrazovanie elektrických polí srdca a mozgu (Measurement and Information Processing for Diagnostic Imaging of Cardiac and Brain Electrical Fields)

Bilaterálny projekt  SAV - MFA KFKI Budapest, Hungary

Doba riešenia: od 1/2010- 12/2012 

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; MFA KFKI Budapest, Hungary 

Vedúci projektu: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 

Výskum nových metód a počítačom podporovaných systémov pre mnohozvodové merania s vysokým rozlíšením a pokročilé zobrazovanie a diagnostická interpretácia elektrického poľa srdca a mozgu založené na modelovaní. Experimentálne overovanie skúmaných metód s medicínskymi partnermi v oboch krajinách. Partneri budú spolupracovať na výskume, ktorý je v súlade so súčasnými výskumnými cieľmi ich ústavov. Hlavnými zámermi spoločného projektu budú:
• Modelovanie elektrického poľa srdca a mozgu počas ich normálnej a patologicky zmenenej funkcie,
• Výskum modelovo-založených inverzných metód na včasnú neinvazívnu identifikáciu lokálnych zmien repolarizácie v dôsledku jednej alebo viacerých ischemických lézií v srdci,
• Vyhodnotenie stupňa kooperácie medzi rôznymi oblasťami mozgovej kôry a určenie ich vzájomných príčinných vzťahov pomocou fázovej synchronizácie založenej na diskrétnej vlnkovej transformácii, s cieľom charakterizovať rôzne fyziologické a patologické stavy mozgu,
• Adaptácia skúmaných metód na individuálnu geometriu hrudníka a hlavy a vyšetrenie ich vplyvu na určenie elektrických zdrojov na srdci alebo na vyhodnotenie kooperácie medzi oblasťami mozgu,
• Vývoj prístroja/zariadenia a softvéru na meranie s vysokým rozlíšením a prezentáciu a diagnostické zobrazenie srdcových a mozgových signálov v reálnom čase,
• Inžinierska a informatická podpora experimentálnych klinických meraní v oboch krajinách

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní