Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium

Od roku 1962 bol Ústav merania SAV školiacim pracoviskom postgraduálneho štúdia a sídlom komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti PhD vo vednom odbore Meracia technika. V roku 1985 získal ústav právo aj na vedenie postgraduálného štúdia v odbore Bionika a biomechanika.

Po prijatí nového zákona o vzdelaní v Slovenskej republike prijatého v roku 1996 ústav zabezpečoval doktorandské štúdium v rámci novej štruktúry vo vedných odboroch 39-71-9 Meracia technika (v spolupráci s FEI STU v Bratislave) a 39-52-9 Bionika a biomechanika (v spolupráci so SjF TU v Košiciach). Toto vzdelávanie prebiehalo počas platnosti zákona do konca roku 2010.

Od marca 2006 je ústav akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde realizuje doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom odbore 5.2.54 "Meracia technika". V roku 2009 a  2016 sa pre toto štúdium reakreditoval na ďalšie obdobie podľa zákona.

 

Ďalšie informacie o doktorandskom štúdiu sú na stránke

 

Informácie o predchádzajúcich výberových konaniach na štúdium nájdete v archíve rubriky Aktuality.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality