Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Pracovníci oddelenia arrow Tyšler, Milan, Doc. Ing. CSc.
Tyšler, Milan, Doc. Ing. CSc.

Tel.: +421 2 591045 50, Miestnosť: 509, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

        +421 2 591045 90, Miestnosť: 406

Milan Tyšler

Informačná stránka zamestnanca SAV

Milan Tyšler, SAV

Osobné údaje

 • narodený: 2.9.1951 v Prahe
 • štátna príslušnosť: Slovenská republika
 • národnosť: slovenská
 • stav: ženatý (1980), manželka Mária, deti: Miroslav (1981), Eva a Iveta (1983)
 • jazykové znalosti: anglicky, rusky, nemecky, česky

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1957 - 1966       Základná škola, Bratislava.
 • 1966 - 1969       Stredná všeobecovzdelávacia škola, Bratislava, maturita
 • 1969 - 1974       Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava, Technická kybernetika, počítače, št.záv.skúška, titul Ing.
 • 1974 - 1978       Ústav teórie merania SAV, Bratislava, študijný pobyt
 • 1978 - 1982       Ústav teórie merania SAV, Bratislava, vedecká výchova v odbore meracia technika, titul CSc. (PhD)
 • 1997                   vedúci vedecký pracovník
 • 2006                   Strojnícka fakulta TU Košice, Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva - docent  

Zamestnanie a funkcie

 • 1981 -  (trvá)                     Ústav merania SAV
 • 1985 -1989, 1991 -           vedúci oddelenia biomeraní
 • 1994 -1998, 2002 - 2006  zástupca riaditeľa
 • 2006 -                                riaditeľ

Pedagogická činnosť

 • 1988 - 1989          Lekárska fakulta UK Bratislava   
 • 1989 - 1993          Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava
 • 1989 - 1996          Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava
 • 1995 - 1999          člen komisií pre št.záv.skúšky, odbor Automatizácia, FEI STU Bratislava
 • 1997 -                   Strojnícka fakulta TU Košice, kat.prístrojového a biomed.inžinierstva
 • 2005 -                   Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze, Kladno
 • 2007 -                   Elektrotechnická fakulta, ŽU Žilina, príprava odborných exkurzií

Účasť v medzinárodných projekoch 

 • 1989 - 1991          projekt ELMAKART v rámci kontraktu s IPPI AV Moskva, Rusko
 • 1994 - 1996          projekt ABLAMAP, kontrakt s L.Boltzmann Institut für Arrhytmienforschung, Wien,Rakúsko
 • 1996 - 2013           medzinárodná spolupráca na téme "Noninvasive measurement and information analysis of bioelectric signals" riešenej s Ústavom problémov prenosu informácií, RAV, Moskva, Rusko
 • 1997 - 1998          grant "Oberflächen - EKG - Mapping in der klinischen Physiologie des Herzens" riešený v spolupráci s L.Boltzmann Institut für Arhytmienforschung, Wien v rámci akcie Rakúsko-Slovensko
 • 2006 - 2011         zmluva o spolupráci s Fakultou biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe, Kladno, ČR pri výskume a vzdelávaní v oblasti biomedicínskeho inžinierstva 
 • 2010 - 2012          projekt "Model based analysis and diagnostic interpretation of cardiac electric field measured by HR ECG" s Institute of Biocybernetics adn Biomedical Engineering (IBBE PAS), Warszawa, Poľsko (pokračovanie projektov z rokov 2004-06, 2007-09)    
 • 2010 - 2012          projekt "Measurement and Information Processing for Diagnosic Imaging of Cardiac and Brain Electrical Field" s Resaerch Inst. for Technical Physics and Material Science (MFA HAS) Budapešť, Maďarsko (pokračovanie projektov z rokov 2000-03, 2004-06, 2007-09)
 • 2011                    projekt "centrope-tt - Tools for Transnational Innovation Support in Centrope"podpísaný s JIC Brno a ChipInvest a.s., Brno, Česká republika 
 • 2011                    téma "Improvement and development of HR ECG measurement processing and evaluation methods" v projekte TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0018 s University of Panonia, Veszprém, Maďarsko 
 • 2011 - 2013         projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0093 (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) „International Cooperation at the Faculty of Biomedical Engineering CTU", príjemca ČVUT v Praze, zahraničný expert.
 • 2013 - 2015        projekt "High Resolution Multiple-lead ECG measurement for model based interpretation of cardiac electrical field", Polish-Slovak joint research project, IBIB PAV, Warsawa, Poľsko

Vedenie domácich projektov

 • 1988 - 1989          projekt Chiramap v rámci HZ s Chiranou Stará Turá
 • 1995 - 1997          vedeckotechnický projekt 95/5305/469 Meracie prístroje a metódy pre klinickú elektrokardiografiu, metrologické zabezpečenie zdravotníckej techniky"
 • 1997                      grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/1216/97  "Metódy mnohokanálového merania a identifikácie zdrojov bioelektrických polí"
 • 1998 - 2000          čiastková úloha VTP Elektronické prístroje a systémy na meranie a monitorovanie vybraných vplyvov a parametrov životného prostredia"
 • 1998 - 2000          grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/5089/98 "Metódy merania a neinvazívnej lokalizácie zdrojov arytmií v srdci"
 • 2001 - 2003          grant Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV 2/1135/21 "Mnohozvodové meranie a analýza nízkoúrovňových bioelektrických signálov"
 • 2002 - 2003          grant MŠ a SAV  pre spoluprácu s priemyslom 51-51-9014-00/2002  "Modulárne meracie prístroje pre biofyzikálne vyšetrenia pracujúce v lokálnej sieti vyšetrovne
 • 2002 - 2005          grant APVT 51-017802 "Nové metódy a prístroje na pulmonálnu, hepatálnu a gastro-intestinálnu neinvazívnu diagnostiku"
 • 2004 - 2006          grant VEGA 2/4089/24 "Hodnotenie zmien repolarizácie srdca pomocou mnohozvodových meraní EKG"
 • 2007 - 2009          grant VEGA 2/7092/27 "Meranie a modelová analýza  bioelektrických polí"
 • 2010 - 2012          grant VEGA 2/0210/10 "Metóody a systémy na mnohokanálové meranie a hodnotenie bioelektrických signálov srdca a mozgu
 • 2011 - 2014          grant APVV-0513-10 "CARDINFO - Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou"
 • 2013 - 2015          grant VEGA 2/0131/13 "Metódy a systémy na meranie, zobrazovanie a hodnotenie elektrického poľa srdca pri hypertenzii a hypertrofii"
 • 2015 - 2018          grant APVV-14-0875, LoRyCard, " Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmií srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby"

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

 • 1995 -   IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • 1996 -   International Society of Electrocardiology
 •             člen International Council of Electrocardiology (2000- )
 • 1996 -   Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS
 •             vedecký sekretár (1997-2008), predseda (2008- )
 • 1997 -   International Measurement Confederation IMEKO,
 •             Slovenský TC-13 "Meranie v medicíne a biolóogii", predseda (1997- )       
 • 1998 -   IEEE Instrumentation and Measurement Society
 • 1998 -   Slovenská metrologická spoločnosť, člen            

Iné členstvá

 • 2001 - redakčná rada časopisu Measurement Science Review
 • 2007 - Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • 2007 - Vedecká rada Slovenského metrologického ústavu, Bratislava
 • 2008 - Vedecká rada Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Prahe, Kladno
 • 2009 - redakčná rada časopisu Metrológia a skúšobníctvo
 • 2012 - 2014 pracovná skupina MŠVVaŠ SR pre informačné a komunikačné technológie
 • 2014 - Rada pre technické vedy APVV  

Vybrané publikácie

 • SVEHLIKOVA J., ZELINKA J., BACHAROVA L., TYSLER M.: Modeling and visualization of the activation wavefront propagation to improve understanding the QRS complex changes indicationg left ventricular hypertrophy. Journal of ELectrocardiology, 2016, vol. 49, p.755-762. ISSN 0022-0738
 • ŠVEHLÍKOVÁ J., TEPLAN M., TYŠLER M.: Noninvasive identification of two lesions with local repolarization changes using two dipoles in inverse solution simulation study. In Computers in Biology and Medicine, 2015, vol. 57, p. 96-102. ISSN 0010-4825.
 • SVEHLIKOVA J., POTSE M., TYSLER M.: Inverse Localization of the Latest-Activated Areas in the Ventricles from Body Surface potential Maps. In Computing in Cardiology 2014; 41:129-132 (ISSN 2325-8861).
 • KOZMANN Gy., TUBOLY G., SZATHMÁRY V., ŠVEHLÍKOVÁ J., TYŠLER M.: Computer modelling of beat-to-beat repolarization heterogeneity in human cardiac ventricles. Biomedical Signal Processing and Control, 2014, 14, 285-290. ISSN: 1746-8094, (IF2013 1,532).
 • KOZMANN Gy., TUBOLY G., TARJÁNYIA Zs., SZATHMÁRY V., SVEHLIKOVA J., TYSLER M.: Model interpretation of body surface potential QRST integral mapvariability in arrhythmia patients. Biomedical Signal Processing and Control, 2014, 12 (SI), 3-9. ISSN: 1746-8094, (IF2013 1,532). DOI: 10.1016/j.bspc.2013.06.016.
 • TYSLER M., SVEHLIKOVA J.: Noninvasive finding of local repolarization changes in the heart using dipole models and simplified torso geometry. J. of Electrocardiology, 2013, vol. 46, p.284-288, ISSN (printed): 0022-0736. ISSN (electronic): 1532-8430. (1.093 IF2012).
 • LENKOVA J., SVEHLIKOVA J., TYSLER M.: Individualized model of torso surface for the inverse problem of electrocardiology. J. of Electrocardiology, 2012, vol. 45, p. 231-236, ISSN (printed): 0022-0736. ISSN (electronic): 1532-8430. (1.109 IF2010)
 • SVEHLIKOVA J., LENKOVA J., TURZOVA M., TYSLER M., KANIA M., MANIEWSKI R.: Influence of individual torso geometry on inverse solution to 2 dipoles. J. of Electrocardiology, 2012, vol. 45, p. 7-12, ISSN (printed): 0022-0736. ISSN (electronic): 1532-8430. (1.109 IF2010)
 • ŠVEHLÍKOVÁ J., LENKOVÁ J., DRKOŠOVÁ A., FOLTÍN M., TYŠLER M.: ECG based assessment of the heart position in standard torso model. In IFMBE Proceedings, 2012, vol. 37, p. 474-477. ISSN 1680-0737. (INSPEC)
 • ŠVEHLÍKOVÁ J., KANIA M., TURZOVÁ M., HEBLÁKOVÁ E., TYŠLER M., MANIEWSKI R.: Identification of Ischemic Lesions Based on Difference Integral Maps, Comparison of Several ECG Intervals. Measurement Science Review, Vol. 9, No. 5, 2009, 117-121. ISSN 1335 - 8871.
 • TYSLER M., SVEHLIKOVA J., ROSIK V., KARAS S., HEBLAKOVA E., KNEPPO P., MUZIK J., KANIA M., ZACZEK R., KOBYLECKA M.: Model-based Method and Instrumentation for Noninvasive Identification of Local Ischemic Lesions in the Heart. IFMBE Proceedings, Vol.25/IV, pp. 1403-1406, 2009. ISSN 1680-0737, ISBN 978-3-642-03897-6. 
 • TYSLER M., KNEPPO P., ROSIK V., KARAS S., HEBLAKOVA E. and MUZIK J.: Body Surface Potential Mapping for Noninvasive Ischemia Detection. IFMBE Proceedings, vol.20, 2008 (NBC - 14th Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics), 339-342, ISSN 1680-0737, ISBN 978-3-540-69366-6 [CD-ROM]. 
 • KNEPPO P., TYŠLER M., HÁNA K., SMRČKA P., ROSÍK V., KARAS S., HEBLAKOVA E.: Flexible Multichannel System for Bioelectrical Fields Analysis. IFMBE Proceedings, 2007, Vol.16, 86-89. (Medicon 2007, Ljubljana) ISSN 1727-1983, ISBN 978-3-540-73043-9 [CD-ROM].
 • TYŠLER M., KNEPPO P., TURZOVÁ M., ŠVEHLÍKOVÁ J., KARAS S., HEBLÁKOVÁ E., HÁNA K., FILIPOVÁ S.: Non-invasive Assessment of Local Myocardium Repolarization Changes using High Resolution Surface ECG Mapping. Physiological Research, Vol. 56, Suppl 1, 2007, S133-S141, ISSN 0862-8408.
 • KNEPPO P. – ROSIK V. – TYSLER M. – KARAS S. – HANA K. – SMRCKA P. – JULENY A.: High Resolution ECG Mapping System for Noninvasive Cardiac Diagnostics. (World Congres on Medical Physics an Biomedical Engineering. Series Eds. Joachim Nagel, Ratko Magjarevic). IFMBE Proceedings, Vol. 14, 2006, 1171-3374. ISSN 1727-1983.
 • TYŠLER, M., TURZOVÁ, M., ŠVEHLÍKOVÁ, J., HEBLÁKOVÁ, E.: Noninvasive identification of ischemic lesions in the heart. Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol.4, 2005, 124-127. ISSN 1336-1376.
 • TYŠLER, M., TURZOVÁ, M., TIŇOVÁ, M., ŠVEHLÍKOVÁ, J., HEBLÁKOVÁ, E., SZATHMÁRY, V., FILIPOVÁ, S.: Use of body surface potential maps for model-based assessment of local pathological changes in the heart. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol. 53, No. 3, 2005, 207-215. ISSN 0239-7582.
 • TYSLER M., TURZOVA M., FILIPOVA S.: Assessment of Local Repolarization Changes Using Model Based BSPM Interpretation. In: Advances in Electrocardiology 2004, Editors: M. Hiraoka, S. Ogawa,. I.Kodama, H. Inoue, H. Kasanuki, T. Katoh, World Scientific, New Jersey,  London, Singapore, 2005, 158-162.
 • ROSÍK V., TYŠLER M., ŽDIŇÁK J., RÁŠO R.: Modular measuring system for biomphysical examinations. In: Measurement 2003, Proceedings of the 4th international conference. Institute of Measurement Science SAS, 2003
 • TYŠLER M., SZATHMARY V., TURZOVÁ M.: Model study of assessment of local heart repolarization changes by several ECG methods. Advances in electrocardiology, International journal of Bioelectromagnetism, Vol.5. No.1, 2003
 • TYŠLER M., TURZOVÁ M., ŠVEHLÍKOVÁ J.: Repolarization Changes Displayed in Surface ARI Maps. A Simulation Study. ICE 2002. International Journal of Bioelectromagnetism, vol.4, No.2, 2002.
 • TYŠLER M., TURZOVÁ M., SZATHMÁRY V.: Information on Heart Repolarization Changes Obtained from Body Surface ECG Potentials. In: Studies in Health Technology and Informatics. Health Data in the Information Society, Proceedings of MIE 2002, Ed.: Surján G., Engelbrecht R., Mc Nair P.,  2002, 90, 35-40.
 • TYŠLER M., TURZOVÁ M., SZATHMÁRY V.: Projection of local changes of ventricular action potential to surface distribution of activation-recovery intervals. Biomedizinische Technik, 46, Ergänzungsband 2, 2001
 • TYŠLER M., KNEPPO P., TURZOVÁ M., ŠVEHLÍKOVÁ J.: Localization of accessory pathway in the heart using body surface potentials. Automatika 40 (1-2), 1999
 • TYŠLER M., TURZOVÁ M., TIŇOVÁ M., KNEPPO P.: Inverse localization of early ventricular activation using multiple dipole model. Cardiologia Hungarica 24, 1995, Suppl.4.
 • TURZOVÁ M., TYŠLER M., ŠVEHLÍKOVÁ J., TIŇOVÁ M.: Model study of the influence of extracardial factors on the inverse localization of preexcitation sites. Brat Lek Listy 1996; 97, 9
 • TYŠLER, M., TIŇOVÁ, M., TURZOVÁ, M., KNEPPO, P.: Model Study on Inverse Localization of Preexcitation Sites. Japan. Heart J., Vol.35/Suppl.1, 1994
 • TURZOVÁ, M., TYŠLER, M., KNEPPO, P.: A Model Study of Sensitivity of Body Surface Potential Distribution to Variations of Electrode Placement. Journal of Electrocardiology, Vol.27, č.3, 1994
 • TYŠLER, M., TIŇOVÁ, M., KUŽMOVÁ, J., KNEPPO, P.: Modelling of the  influence of cardial and extracardial factors on generated surface  potentials. In: Electrocardiology'92, Macfarlane, P.W., de Padua,  F., Eds., World Scientific, Singapore etc., 1993, p. 11-14
 • TYŠLER, M., ROSÍK, V., TURZOVÁ, M.: A personal computer based  system for cardiac electric field investigation in the clinic and  inresearch. Advances in Biomedical Research. Ed. E.R. Carson,  P.Kneppo, I.Krekule. Plenum press, New York and London, 1988.  p.21-30.
 • KNEPPO, P., ROSÍK, V., TYŠLER, M., VICENÍK, K., TITOMIR, L.I.:  Avtomatizirovannyj kompleks dlja izmerenija električeskogo polja  serdca. Avtometria, 14, 1979, č.6, p.4-17
 • KNEPPO, P., ROSÍK, V., TYŠLER, M.: A new method for measuring the  cardiac electric field and the geometrical configuration of the  chest. In: Progress in Electrocardiology. Glasgow, Ed. P. MacFarlane. Pitman Medical 1979, p.212-214.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní