Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia
Oddelenia

Od 1. 1. 2002, kedy sa uskutočnila posledná významná zmena organizačnej štruktúry ústavu, sa vedeckovýskumný úsek delí na 5 oddelení:

Oddelenie optoelektronických meracích metód

  • Vedúci: RNDr. Miroslav Hain, PhD.
  • Zástupca: Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.

Oddelenie magnetometrie

  • Vedúci: Ing. Ján Maňka, CSc.
  • Zástupca: RNDr. Alexander Cigáň, CSc.

Oddelenie teoretických metód

  • Vedúci: Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
  • Zástupca: RNDr. Anna Krakovská, CSc.

Oddelenie zobrazovacích metód

  • Vedúci: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
  • Zástupca: Ing. Peter Andris, PhD.

Oddelenie biomeraní

  • Vedúci: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
  • Zástupca: Ing. Jana Švehlíková, PhD.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality